Un poble,
un projecte,
un futur

» El bon govern: Ens comprometem a gestionar els recursos públics amb rigor, transparència i responsabilitat. Treballarem amb honestedat i realisme, sense prometre allò que no podem complir.

» Un model d’administració col·laboratiu: Amb la màxima «Ser, fer i ajudar a fer», ens posem al servei de les propostes i projectes d’entitats, empreses i persones que, com nosaltres, treballen pel benestar de Piera.

» Estar al costat de les persones: L’Ajuntament és l’administració més propera als ciutadans, i per això ens comprometem a continuar treballant per a la justícia social, inclusió i igualtat d’oportunitats.

» Projectes de desenvolupament sostenibles i a llarg termini: Presentem un model de futur ambiciós i engrescador, amb un pla estratègic que transcendeixi els mandats electorals i garanteixi la prosperitat de Piera a llarg termini.

» L’estima a la nostra vila: Som persones vinculades al món local des de diversos àmbits, i l’Ajuntament és un espai més on contribuïm al nostre entorn i al seu futur. El nostre compromís amb Piera és fruit de l’amor per la nostra vila, la seva gent i el nostre país, i de la il·lusió de fer-ho tot possible.

Junts per Piera us convidem a formar part d’aquest gran projecte per a la nostra Vila. Unim forces, idees i esperances per construir un poble, un projecte i un futur compartit, ple d’oportunitats i benestar per a tothom.