Nova Oficina d’Atenció al Ciutadà

La nova Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) es situarà a l’edifici de l’antic CAP, al centre del casc urbà de Piera. 

Està format per dos volums estructuralment diferenciats però interiorment comunicats i accessibles, d’aproximadament 800m2, amb dos patis interiors per il·luminar i ventilar.

El volum amb façana al carrer Piereta, amb orientació nord, té dues plantes sobre rasant i dos
patis interiors per garantitzar la il·luminació i ventilació. La part amb façana al carrer Indústria, amb orientació sud, té una planta sobre rasant i una part parcialment soterrada. 

EL PROJECTE DE LA NOVA OAC

El projecte preveu una rehabilitació funcional i energètica de l’edifici per tal de millorar l’eficiència.

En planta baixa es col·locarà el programa més públic proper a l’accés principal i es reservarà la planta primera per un ús més restrictiu. En el semisoterrani es col·locarà programa intern d’ús privat.

Remodelació de la façana principal per aconseguir més il·luminació al vestíbul principal amb sistemes per fer un edifici amb un nivell d’eficiència energètica alta que requereixi baixa quantitat d’energia i coberta per fons d’energies renovables.

 

 

 A la planta baixa es preveu la recepció principal i l’oficina d’atenció ciutadana, amb sala d’espera i lavabo adaptat, una sala gran per usos diversos, i l’àrea de treball social, organitzada en zones de treball obertes, quatre despatxos tancats, sala de reunions i una sala d’espera oberta al pati interior.

 

 A la primera planta, es preveu una zona administrativa de treball obert, despatxos tancats i un nucli de serveis per diferents departaments. L’office de personal, la sala d’informàtica i les sales d’instal·lacions – magatzem, es preveuen a la planta semisoterrada.