Nova zona esportiva
Can Bonastre

La nova zona esportiva de Can Bonastre està previst ubicar-la a una parcel·la amb una superfíci gràfica de 33.872 m2 i 0 m2 construïts.

L’objectiu principal d’aquesta nova zona esportiva és compensar el dèficit d’espai que es detecta actualment en les activitats de pista a la vegada que es preveu millorar les condicions d’entrenaments i de competició dels esports de camp i atletisme, garantint la consolidació d’un espai esportiu definitiu sense les mancances d’espai i urbanístiques de l’actual zona esportiva.

 

EL PROJECTE DE LA NOVA ZONA ESPORTIVA

La nova zona esporta preveu:

Camp de futbol (CAM-2 de 64 x 100)

Pista d’atletisme de 6.500 m2

Pavelló (PAV-3 ampliat a 54 x 32)

2 aparcaments

Espais lliures i restaurant

OBJECTIUS SOCIALS

Oferir a infants i joves un complement en la relació social, convivència extraescolar i familiar

Contribuir en l’educació en valors a través de la pràctica de l’esport i contribuir en la prevenció del sedentarisme i altres desordres de salut.

Contribuir a generar hàbits de pràctica continuada de l’activitat física, reconeixent que la pràctica regular d’una activitat física i/o esportiva és una forma vàlida de millora de la salut.

Promoure espais lúdics de relació entre infants i joves, afavorint la cohesió social i la convivència. 

OBJECTIUS ESPORTIUS I DE SERVEIS

Incrementar el número d’esportistes del nostre municipi, donant cabuda a un creixement d’usuaris que actualment compte amb més de 700 esportistes federats.

Oferir un espai Esportiu de més de 30.000 m2 on es podrà practicar esport de manera segura i en un entorn natural que farà molt més agradable la pràctica de l’esport.

Racionalitzar els horaris d’entrenament dels esports federats.

Ampliar l’oferta esportiva al nostre municipi, amb esports com del voleibol o el tennis taula.