A data de 20 de novembre de 2020, els Regidors de Junts per Piera, conjuntament amb els Regidors dels grups Ara és Demà i Partit dels Socialistes de Catalunya, hem presentat una Moció de Censura a la gestió de l’Alcalde de Piera, Sr. Jordi Madrid i Roca. 

Un acord que neix amb una clara mirada municipalista i d’una voluntat molt àmplia per sumar i donar resposta a una situació de bloqueig que ha provocat ineficiència, ineficàcia i desorganització en el si de l’administració, posant en perill el projecte per teixir una Piera que miri al futur i al servei de les persones.

L’administració municipal és, d’entre totes les administracions, la més propera al ciutadà. Així ho creiem pel vincle tant directe, proper i personal que s’estableix entre ciutadans i representants públics. Aquesta relació tan estreta fa necessari que imperi un valor essencial: la confiança.

Un valor que ha de prevaler sempre, i que ha d’anar en tres direccions. La primera, i principal, entre la ciutadania i els seus representants públics sense la qual és molt difícil la consecució dels projectes de futur per la Vila. La segona és la que s’ha de donar entre els socis i companys de govern, a través de la lleialtat, la prudència en les conductes, la rectitud, la coherència en la presa de les decisions i el respecte als mecanismes normatius. I la tercera, és la confiança entre governants i tècnics de l’administració que ha de permetre el treball en equip cap a una direcció acordada i volguda per tots. 

Sense aquesta sintonia necessària, els projectes queden encallats i amb el pas del temps, si s’enquista, arriba a la ciutadania amb la percepció que l’administració no és útil. Discrepàncies, falta de lideratge i manca de confiança, han sigut el fil conductor del que portem de legislatura, i això ens ha portat a una acció de govern nul·la.

Aquesta situació de bloqueig que viu l’Ajuntament de Piera només té una sortida segons el nostre punt de vista: la recerca d’un govern alternatiu, amb lideratges forts i energies renovades que permetin reprendre el rumb d’un mandat que encara té molt camí per recórrer i molta feina a fer, tota la feina a fer.

Les tres forces polítiques que formem aquesta aliança, creiem fermament que podem liderar un canvi per superar aquesta situació, amb una nova manera de fer que recuperi els rols de confiances i que permeti restituir els vincles indispensables perquè es puguin tirar endavant el projectes per la Piera que volem. 

Estem convençuts que el relleu en la direcció política de Piera portarà cap a un clima de bona entesa, de recuperar la il·lusió i el lideratge, i on tornarem a estendre ponts amb la ciutadania, amb els tècnics municipals i amb un equip polític que ens permeti avançar i desencatllar la gran quantitat de projectes que Piera, la capital de l’Anoia sud, mereix i necessita per afrontar aquesta etapa de reconstrucció!