El 8 de març celebrem el Dia Internacional de les Dones, una jornada reconeguda per l’ONU  on tradicionalment aprofitem per reivindicar el feminisme, entenent-lo com una demanda pels nostres drets i les polítiques de gènere.

Han passat molts anys des de que es va instaurar aquest Dia i certament la lluita s’ha estès a molts àmbits més enllà dels que estrictament es refereixen a temes laborals o econòmics. Tot i això, i malgrat la inmensa feina que portem a terme des de molts col·lectius, avui encara patim i hem de reivindicar l’eliminació de moltes de les xacres socials que ens releguen. Malauradament no estem en igualtat de condicions. Hem avançat, però encara ens queda molt recorregut per fer, individualment i social.

Segurament la nostra generació no veurà encara la igualtat ni l’equitat. Per fer passos que permetin accelerar aquest procés, i fer-los d’una manera efectiva, ens cal educació, de les dones i també dels homes. Hem d’incidir en l’educació en l’àmbit familiar i escolar, i també en l’entorn social dels nostres infants. Si treballem amb els més petits, inculcant-los uns valors reals d’igualtat i equitat, i també de respecte, serem més propers a l’objectiu d’una distribució justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos sobre la base del reconeixement i el respecte de la diferència entre dones i homes en la societat.

Cada dia és el dia de la igualtat efectiva entre dones i homes, cada dia és el nostre dia, no ho oblidem.