El passat 3 de juliol es va celebrar el ple extraordinari on es va decidir el cartipàs municipal.

En ell, es van aprovar les noves retribucions dels càrrecs electes per la present legislatura (2019 – 2023), seguint les recomanacions de l’ACM (Associació Catalana de Municipis). Així, la partida dels sous s’ha vist incrementada en un 6,13% respecte l’anterior legislatura a causa de l’augment de dedicacions horàries d’alguns regidors i regidores.

Els quatre regidors de Junts per Piera ocuparan els següents càrrecs dins del consistori:

Josep Llopart i Gardels (1r Tinent d’Alcalde) s’encarregarà de Sanitat, Obres i Urbanisme, i Empresa i Ocupació, amb una dedicació exclusiva.

Anna Pallerols i Ferrer (3a Tinent d’Alcalde) es farà càrrec de Cultura, Gent Gran, i Igualtat de gènere, que rebrà assignació per assistència als plens municipals, a les comissions informatives i a les juntes de govern.

Josep Maria Rosell i Bruna (5è Tinent d’Alcalde) estarà al darrere d’Educació, Turisme, Fires i Seguretat i civisme, amb una dedicació parcial de 30 hores setmanals.

I Jordi Pau i Cardús, amb una dedicació parcial de 20 hores setmanals, s’encarregarà de les regidories d’Esport, Comerç i Comunicació.

Junts treballarem com hem fet fins ara, amb rigor, esforç i tenacitat per crear oportunitats i millorar la qualitat de vida dels pierencs i pierenques. Treballarem amb eficiència i eficàcia, complint els punts del nostre programa al que ens heu fet confiança.