El Pla Educatiu d’Entorn (PEEP), és una iniciativa conjunta de la Regidoria d’Educació de Piera i el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu d’aquest pla és poder treballar conjuntament amb tots els agents educatius de la població, com ara , centres educatius, AMPA’s, serveis i entitats de la Vila, com ara la Biblioteca, per tal de garantir l’èxit
educatiu a tot l’alumnat. Per això, s’intenta treballar perquè tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitat i així, afavorir la convivència i la cohesió social.


El passat dilluns 7 d’octubre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Piera, va tenir lloc la trobada anual de la Comissió Institucional del PEEP, on van assistir un membre de cada un dels agents educatius participants en el projecte.


En aquesta trobada es va presentar la memòria d’activitats del curs 2018/2019, on podem destacar la acceptació de les activitats dutes a terme i la continuïtat de la gran majoria d’elles. Fet que dóna valor a la tasca duta a terme per tots els implicats.

Així mateix, també es va presentar el pla d’actuació i el pressupost per aquest curs, que va quedar aprovat per tots els assistents, i que van valorar positivament les iniciatives proposades per aquest 2019 -2020 com ara el projecte CUEME, el foment de l’educació vial, els camins escolars i el foment de la creació literària, entre d’altres.