A Piera vivim la cultura d’una manera propera i habitual, i aquest fet, que per a nosaltres forma part del dia a dia, és una caracterísitca que ni de bon tros es dona en tots es municipis. Un exemple, un dels més evidents, el trobem en la música i en com aquesta es manifesta en diversos programes i activitats municipals.

Sense anar més lluny, recentment hem celebrat la desena edició d’una proposta que recull perfectament aquesta quotidianitat amb què gaudim de les manifestacions artístiques: la Ruta dels Músics. Aquesta dècada que ha passat ha consolidat aquesta iniciativa entre les nostres propostes culturals, i ho fa, a més, amb un doble valor, perquè no només ens convida a tots els pierencs i pierenques a gaudir dels diferents concerts que es programen, sinó que obre també les portes de diferents espais a les actuacions de músics locals i ofereix així un trampolí a la creativitat de tants veïns i veïnes.

La música, a Piera, es viu com a públic, però també des dels escenaris. Des de l’Ajuntament promovem l’educació musical, ja que entenem que suposa una part important de la realització personal; valorem la riquesa cultural que ens proporciona com a municipi, ja que ens permet gaudir al conjunt de la població d’un ambient cultural ric i variat. Voldria destacar en aquest sentit la tasca que es desenvolupa des de l’Aula Municipal de Música, que l’any passat feia 25 anys. Gràcies al treball de l’Aula, aquest curs hem pogut posar en marxa el programa «Un infant, un instrument», mitjançant el qual s’ha portat la pràctica de l’instrument també a les escoles del municipi.

A més, no em voldria deixar de destacar la tasca formativa i de divulgació que prové del nostre teixit associatiu i que ens ofereixen les corals Xicoira i Triola i el cor parroquial.

Sens dubte, podem sentir-nos privilegiats per viure en un lloc on les expressions artístiques tenen aquesta importància i aquesta presència. L’amor per la cultura és un patrimoni que ens fa, de ben segurs, una societat millor.