Aquest mes d’octubre i novembre estan carregats d’actes que ens han d’ajudar a sensibilitzar-nos en temes tan cabdals com la importància de la nostra Gent Gran i l’eliminació de la violència de gènere. 

Durant aquest mes d’octubre hem viscut una setmana plena d’activitats emmarcada dins la 72a Festa de la Gent Gran. I és que cada cop més, s’arriba a l’etapa de la vellesa amb més qualitat de vida i això fa que es pugui viure de forma més activa i participativa a la societat. Aquests dies, hem participat de l’excursió, de xerrades, del ball, del dinar de germanor… sense perdre en cap moment la vitalitat. Però això no és tot, perquè alguns d’ells s’han ofert voluntaris per formar part de projectes educatius que s’organitzen a la Vila, com el Tracta’m bé o el Tracta’m de tu, per entrar a les aules i explicar experiències o la vivència d’aquesta etapa. Aquests fets fan que haguem de posar en valor aquesta experiència, el seu treball, la seva força, constància, tenacitat,  bondat… com a valors que han de ser el pilar de la societat.

El 25 de novembre tenim una altre cita molt important: el Dia Internacional per l’eliminació de la violència de gènere. Una trobada que ha de servir per manifestar socialment el rebuig contra qualsevol tipus de violència, educant-nos en aquest context, conèixer i reconèixer qualsevol tipus de maltractament masclista, treballar per prevenir que la violència no sigui una opció dins les relacions de parella, i recolzar les dones que viuen o han viscut alguna experiència traumàtica i que han decidit trencar el silenci.

Perquè és feina dels polítics i de tota la societat, vetllar per garantir una vida digna i sense violència.