Durant el ple celebrat el passat 25 de setembre, un dels punts que vàrem tractar va ser l’acord per iniciar els estudis de la planificació del nou institut-escola de Piera, on es fusionarien l’escola Les Flandes i l’INS Salvador Claramunt.

L’actual INS Salvador Claramunt està ubicat en unes instal·lacions que tenen molts anys i on les aules i espais tenen mancances importants per cursar la secundària. Per aquest motiu des de fa molts anys, la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament i el Departament d’Educació de la Generalitat treballen per poder construir un nou Institut a la Vila. Així, es podrien ampliar els cicles formatius de l’Institut Guinovarda, el centre de referència en estudis postobligatòris, i oferir un nou equipament educatiu a la Vila.

Per tal de donar resposta a aquesta necessitat, des del Departament d’Educació, s’ha treballat per tal d’integrar l’Escola les Flandes amb l’INS Salvador Claramunt, i així poder tenir un model integrat d’escolarització (3 -16 anys) que implica una continuïtat formativa, un enfocament evolutiu dels seguiments dels alumnes, la convivència d’infants i adolescents, metodologies d’aprenetatges globalitzats, versalitat, polivalència i globalització de la didàctica docent i lideratge pedagògic. D’aquesta manera els nostres infants gaudirien d’un projecte educatiu únic i coherent amb espais adequats per a totes les edats en un mateix recinte.

A més, les noves instal·lacions ens permetrien espais adequats als metres quadrats que marca el departament i adaptar l’institut amb les requisits que actualment no es compleixen. Aixecant un nou edifici i reformant l’actual de forma integral, a la vegada que es compartirien alguns serveis amb l’actual Les Flandes, que també veuria ampliades algunes instal·lacions. Així, els alumnes de secundària podrien comptar amb servei de menjador, gimnàs, laboratoris, biblioteca…que actualment no tenen. Espais que també podrien usar els de primària.

L’acord que es va aprovar en el ple, és un tràmit per tal que des del Departament s’iniciin tots els passos per poder avançar en aquest projecte, començant doncs per calcular-ne els costos, les obres que s’haurien de realitzar, la temporalització… dades que encara no podem conèixer ja que l’estudi del projecte no s’ha iniciat. Esperem doncs, que amb l’Acord aprovat anem avançant per tal de millorar la qualitat de l’educació a la nostra Vila amb un projecte que compta amb el consens de les dues direccions.