Patrimoni de futur

El nostre patrimoni cultural no està fet només de “pedres” i “ossos” dels nostres avantpassats. En realitat, quan parlem de patrimoni cultural ens estem referint a tots els aspectes del passat i també del present, que pertanyen al conjunt de la societat en què vivim i que considerem valuosos i mereixen la pena ser gaudits per les futures generacions. El nostre patrimoni cultural inclou també tots els llocs, objectes i costums que tenen un significat cultural que és important per a nosaltres.

El nostre patrimoni cultural és una part fonamental de la nostra identitat com a poble i a nivell individual. El passat 12 de febrer, per exemple, vam celebrar el mil·lenari de l’ermita de Santa Creu de Creixà. Una ermita petita, situada entre vinyes, i que durant tants anys ha estat conservada pels veïns de la Fortesa i de Can Canals. I és precisament aquest amor per la nostra història, aquest respecte pel nostre passat, el que ens fa avançar com a poble.

A Piera, per sort, en tenim molt de patrimoni, tant material com immaterial. Des de la ruta arquitectònica del casc antic, el conjunt del castell i l’església de Piera, els masos, les ermites; al patrimoni natural que conforma el paisatge únic que envolta Piera; fins a tot el teixit associatiu tant ric i actiu.

El patrimoni cultural que és reconegut i respectat per tots constitueix un referent per a una societat estable, que és conscient d’on ve i on pot arribar, i que protegeix l’entorn al seu voltant. Des de l’administració local hem d’apostar, no només per la seva conservació, sinó també pel seu impuls.

Gaumdim-ne! #piera57km

Add A Comment