Hem presentat el Pla d’Actuació Municipal per els propers 4 anys, un document on exposem les accions que des de l’Ajuntament tenim previst desenvolupar durant la legislatura.


Treballarem perquè la B-224 acabi sent desdoblada, finalitzarem els pisos tutelats per la gent gran, implementarem un pla d’asfalt per millorar les vies i millorarem els parcs infantils per poder gaudir d’instal·lacions noves i segures.


Volem una vila participativa i per això, impulsarem un Consell de Cultura, perquè les entitats puguin treballar conjuntament per millorar l’oferta del municipi. També redactarem el projecte per poder gaudir d’un espai cultural .


Construirem un pavelló nou, millorarem les instal·lacions ja existents i impulsarem la construcció del nou institut – escola perquè sigui una realitat. Sensibilitzarem la Vila per allunyar-la del masclisme.
Consolidarem Piera dins el “mapa” turístic, perquè tenim un gran potencial a nivell cultural, patrimonial, natural i gastronòmic. I en aquesta línia, mantindrem i impulsarem totes i cada una de les nostres Fires.
Cobrirem la plantilla de la Policia Local i vetllarem per la construcció de la comissaria dels Mossos d’Esquadra, perquè la seguretat és molt important per a nosaltres.


Millorarem els canals de comunicació amb els vilatans, potenciant les xarxes socials municipals i implementant punts d’informació.


Impulsarem el comerç local creant un pla estratègic i treballarem per dotar de subvencions els comerços, empreses, entitats esportives, educatives i culturals.


Destinarem tots els esforços per poder complir amb aquest projecte #piera57km